BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7426,XXVII-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-29-sierpnia-2008-r.html
15.07.2024, 07:18

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 29 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXVII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia (piątek),, o godz. 18.00 w Sali Nr 5 Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008

IV. Zamknięcie obrad Sesji

Osoba odpowiedzialna za treść:Przewodniczący Rady Miejskiej: Marek Zielski

Metadane

Data publikacji : 28.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony