BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7432,XL-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-31-sierpnia-2009-r.html
14.07.2024, 12:02

XL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 31 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 31 sierpnia 2009 roku (poniedziałek), o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy  ul. Warszawskiej 115 –  z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Łomiankach przy ul. Staszica 2,
  2. nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6,
  3. przyjęcia Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009–2011 z uwzględnieniem lat 2012–2015,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na realizację zadania pn. „Zakup samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu”,
  5. zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV.  Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony