BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 10 września 2009 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 10 września 2009 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach –  z następującym porządkiem obrad: 

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. wyrażenia zgody na nabycie obiektów budowlanych,
  2. wyrażenia zgody na nabycie działki,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka,
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011,
  5.  wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007–2013,
  6. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek,
  7. zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V.  Interpelacjei wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 04.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry