BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7434,XLII-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-8-pazdziernika-2009-r.html
19.07.2024, 04:29

XLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 8 października 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 października 2009 roku (czwartek), o godzinie 16.00
w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach –  z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na objęcie patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza Łomianek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach,
  2. odwołania Pani Anny Kozińskiej ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach,
  3. uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dlaGminy Łomianki na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015” oraz „Gminnego PlanuGospodarki Odpadami dla Gminy Łomianki na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat2012-2015”,
  4. ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2009-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole  Samorządowe w Łomiankach w jednostkę budżetową,
  6. przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole  Samorządowe w Dziekanowie Leśnym w jednostkę budżetową,
  7. przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkole  Samorządowe w Dąbrowie w jednostkę budżetową,
  8. zmian w budżecie GminyŁomianki na rok 2009
IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V.  Interpelacje i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony