BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 października 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 października 2009 roku (wtorek), o godzinie 18.00
w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 115 –  z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.
IV. Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 09.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry