BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

L Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 30 marca 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę L Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2010 roku (wtorek),  o godzinie 16.00 w Sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy  ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.
II.    Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010,
2)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2011roku,
3)    przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

IV.    Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 25.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry