BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 12 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę LIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 12 sierpnia 2010 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy  ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.

II.    Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010,
2)    przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki na lata 2010-2020.

IV.    Zamknięcie obrad Sesji.

Metadane

Data publikacji : 10.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry