BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 17 września 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję LIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 17 września 2010 roku (piątek),  o godzinie 08.30 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy  ul. Warszawskiej 115
w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.

II.    Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    uznania za Bohatera Ziemi Łomiankowskiej,
2)    zmiany uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 października
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”,

3)    uchylenia uchwały Nr XLVIII/350/ Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” oraz uchwały Nr LI/374/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/350/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”,

4)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”,
5)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wiślanej z ulicą Dolną i ulicą Zachodnią w Łomiankach,
6)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV.    Zamknięcie obrad Sesji.


Metadane

Data publikacji : 14.09.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Zielski

Opcje strony

do góry