BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

II Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Mr 142 poz. 1591 z późn.zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 grudnia 2010 r. ( poniedziałek) o godz. 18.00 w auli ICDS ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad
II. Ślubowanie Burmistrza Łomianek
III. Zamknięcie obrad Sesji

Metadane

Data publikacji : 09.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Skalska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry