BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

IV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  zwołuję  IV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2010 roku (piątek) o godzinie 10.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010,
  2. dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

IV. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Berger

Opcje strony

do góry