BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 24 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę    n a d z w y c z a j n ą  XXIX  Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 lipca 2012 roku (wtorek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.

II.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki,

2)    emisji obligacji gminnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

3)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,

4)    zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021.


III.    Zamknięcie obrad Sesji.  

Metadane

Data publikacji : 17.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Henryk Staniak

Opcje strony

do góry