BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

VIII sesja Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2003 r.


     W dniu 5 czerwca 2003 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i wysłuchaniu sprawozdania burmistrza z wykonania zadań, Rada przystąpiła do podjęcia uchwał. Rada dokonała zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2003, zwiększając dochody i wydatki gminy w związku z dotacją celową, otrzymaną na realizację zadania organizacji referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
     Rada wyraziła też zgodę na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Łomianki na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą. Gmina Łomianki jest właścicielem 150 działek zabudowanych domami mieszkalnymi, przekazanych w latach osiemdziesiątych w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, które od roku 2001 przekazują poszczególne działki członkom spółdzielni. Niektóre z tych osób są zainteresowane zmianą prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Zmiana taka może się odbyć w trybie sprzedaży, a decyzję o sprzedaży działek, których właścicielem jest Gmina, może podjąć jedynie Rada Miejska i Rada taką decyzję podjęła. Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie działek drogowych w ul.: Parkingowa, Wjazdowa, Osiedlowej, Brzósko.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry