BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XVI sesja Rady Miejskiej


     W przedostatnim dniu starego roku odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej, w trakcie której został m.in. uchwalony budżet Miasta i Gminy Łomianki na rok 2004. Ustalono wysokość dochodów gminy na 40 mln 74 tys zł, a wysokość wydatków na 38 mln 908 tys. Różnica między wydatkami a dochodami, została przeznaczona na spłatę raty pożyczki bankowej w wysokości 1 mln 166 tys. zł.
     Rada Miejska zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) dokonała zmian w przyjętych wcześniej uchwałach podatkowych. W uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości dokonano uzupełnienia polegającego na dookreśleniu przedmiotów podlegających opodatkowaniu. W punkcie dotyczącym stawki od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dodano "bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków".
     W uchwale w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu zgodnie z zaleceniem RIO dokonano zróżnicowania stawek opodatkowania w zależności od rodzaju zawieszenia oraz liczby osi. Podstawowe stawki dotyczące samochodów ciężarowych nie uległy zmianie i wynoszą:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 620 zł,
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1030 zł,
  • powyżej 9 ton i poniżej 12 - 1240 zł.

     Jak informowaliśmy wcześniej, Pan Bogumił Sikorski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Społecznej, jednak Rada Miejska nie przyjęła tej rezygnacji.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry