BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

XIX sesja Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r.


     W trakcie XIX Sesji Rada Miejska poza udzieleniem absolutorium burmistrzowi Sokołowskiemu z wykonania budżetu w roku 2003 podjęła również uchwały w następujących sprawach:
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2004
  • ustalenia wysokości opłaty targowej obowiązującej w roku 2004,
  • powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym i Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym w Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym,
  • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych,
  • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości.

     Zmiany w budżecie na rok 2004 związane są z otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją celową na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Realizacja tego zadania wymaga również innych zmian w budżecie gminy oraz organizacji pracy Ośrodka Pomoc Społecznej realizującego to zadanie.
     Rada powoła ze swego składu: Adama Ekielskiego, Bogumiła Andrzeja Sikorskiego oraz Krzysztofa Marka Wawra do zespołu, który ma opiniować kandydatów na ławników.
     Uchwała dotycząca połączenia szkół w Dziekanowie Leśnym w Zespół Szkół wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.
     Wszystkie uchwały dostępne są w pełnej treści oraz formie na stronie bip.lomianki.pl

Metadane

Data publikacji : 03.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry