BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/sesje-rady/vi-kadencja-2010-2014/191,LVIII-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-na-dzien-13-lutego-2014-roku.html
2022-10-03, 04:52

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 lutego 2014 roku

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łomiankach  o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Łomiankach[obrazek]


Osoby odpowiedzialne za wytworzenie informacji: radni Rady Miejskiej w Łomiankach

Porządek obrad[obrazek]

Wniosek radnych dotyczący naniesienia poprawek w uchwale budżetowej na 2014 rok zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej[obrazek]


Osoby odpowiedzialne za wytworzenie informacji: radni Rady Miejskiej w Łomiankach

Stanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie Bezpieczeństwa w Gminie Łomianki[obrazek]

Protokół[obrazek]

Metadane

Data publikacji : 12.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony