BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-seniorow/rada-seniorow-gminy-lomianki/12613,Rada-Seniorow-Gminy-Lomianki.html
2023-10-04, 01:49

Rada Seniorów Gminy Łomianki

Rada Seniorów Gminy Łomianki, utworzona Uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku, reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie gminy Łomianki. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada Seniorów liczy od 9 do 15 członków. Kandydatem na członka Rady może zostać:

  • przedstawiciel seniorów posiadający poparcie co najmniej 10 seniorów zamieszkałych na terenie gminy,
  • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, np. organizacji pozarządowej, UTW.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady wynosić będzie od 9 do 15 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci obejmą mandat członka Rady, natomiast gdy kandydatur będzie powyżej 15, wybór członków Rady odbędzie się na zebraniu seniorów zwołanym przez Burmistrza. Seniorami są osoby, które ukończyły 60 lat.

kontakt: radaseniorow@poczta.lomianki.pl

 

Metadane

Data publikacji : 06.02.2023
Data modyfikacji : 06.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony