BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

RADY SOŁECKIEDziekanów Bajkowy kadencja od 19.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail: dziekanowbajkowy@poczta.lomianki.pl

Magdalena Osiecka - sołtys,
tel. 512-733-902

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Elżbieta Łukijańczuk
 • Joanna Tiepłow
 • Agnieszka Krakowiak
  tel. 606-396-404; e-mail: akrakowiak@tlen.pl

Statut Sołectwa Dziekanów Bajkowy (pdf)

Obszarem sołectwa Dziekanów Bajkowy jest obszar 80,3 ha ograniczony:
- od zachodu i północy granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka oraz ulicami: Rolnicza i Przy Jeziorze,
- od wschodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej,
 - od południa granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1 125 (stan na dzień 31.12.2023)

Dziekanów Leśny kadencja od 19.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail: dziekanowlesny@poczta.lomianki.pl

Jarosław Suski - sołtys
ul. Asnyka 30, 502-072, 089, e-mail: jaroslawsuski2@wp.p

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Ewa Pacholak
  ul. Pogodna 1, tel. 601-708-207
 • Agnieszka Swatowska
  ul. M. Konopnickiej 18, tel. 502-318-601, e-mail: aga356@vp.pl
 • Zbigniew Mucha
  ul. Niska 1, tel. 604-489-047, e-mail: muszek242@gmail.com
   

Statut Sołectwa Dziekanów Leśny (pdf)

Obszarem sołectwa Dziekanów Leśny jest obszar 339 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Wędkarskiej i duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym,
- od północy granicami sołectw: Dziekanów Polski, Dziekanów Bajkowy i Kiełpin wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Lutza i przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy. 
Liczba  ludności: 1 676 (stan na dzień 31.12.2023)

Dziekanów Nowy kadencja od 20.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail: dziekanownowy@poczta.lomianki.pl

Krystyna Salwowska - sołtys 
ul. Poziomkowa 26, tel. 502-994-871, e-mail: krystyna.salwowska@interia.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Jan Nowicki
  ul. Kolejowa 412, tel. 602-234-037
 • Wojciech Zieliński
  ul. Rolnicza 481, tel. 503-731-005, e-mail: zwojtek1@wp.pl
 • Zbigniew Wojcieski
  ul. Poziomkowa 6, tel. 669-828-750
   

Statut Sołectwa Dziekanów Nowy (pdf)

Obszarem sołectwa Dziekanów Nowy jest obszar 255,02 ha ograniczony:
- od południa granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy i wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie ulicy Środkowej oraz granicą gminy Czosnów wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od zachodu granicą gminy Czosnów przez tereny rolne od ulicy Kolejowej do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,- od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła. 
Liczba  ludności:  510 (stan na dzień 31.12.2023)

Dziekanów Polski kadencja od 20.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail:dziekanowpolski@poczta.lomianki.pl

Henryk Zieliński - sołtys
ul. Rolnicza 329, tel. 503-529-351

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Tomasz Klepacki
  ul. Rolnicza 360A, tel. 538-359-125, e-mail: tomekxklepacki@gmail.com
 • Katarzyna Dzierżak-Sopińska
  ul. Rolnicza 340A, tel. 501-983-380, e-mail: k.dzierzaksopinska@gmail.com
 • Ilona Pawluk
  ul. Wędkarska 8, tel. 601-912-522, e-mail: ilonkajgd@gmail.com
   

Statut Sołectwa Dziekanów Polski (pdf)

Obszarem sołectwa Dziekanów Polski jest obszar ograniczony:
- od południa granicami sołectw: Sadowa i Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej,
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż linii równoległej do ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Kępa Kiełpińska od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i wzdłuż linii równoległej do ulicy Błotnej,dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulic: Przy Jeziorze i Rolnicza i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka w kierunku ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności:  768 (stan na dzień 31.12.2023)

Kiełpin kadencja od 19.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail:kielpin@poczta.lomianki.pl

Paweł Stasiak - sołtys
ul. F. Chopina 202c/2, tel. 793-431-980, e-mail: stasiakpawel@o2.pl

 
Członkowie Rady Sołeckiej:
 • Eliza Gossa
  ul. Rolnicza 185E, tel. 518-552-560, e-mail: eliza.gossa@investcover.pl
 • Marcin Grygułło
  ul. Rolnicza 203, tel. 600-788-858, grygullo@gmail.com
 • Janina Płatek
  ul. Cienista 47, tel. 791-408-766, e-mail: ninka09@onet.pl
   

Statut Sołectwa Kiełpin (pdf)

Obszarem sołectwa Kiełpin jest obszar 297,4 ha ograniczony:
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej i dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulicy Wiklinowej i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej, do ulicy Sienkiewicza do ulicy Rolniczej, i dalej przez tereny rolne do rowu melioracyjnego,
- od północy granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż ulicy Armii Poznań do granicy miasta Łomianki i dalej granicą miasta Łomianki do ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności:  2 028 (stan na dzień 31.12.2023)

Kępa Kiełpińska  kadencja od 12.03.2019 r.
Rada sołecka e-mail: kepakielpinska@poczta.lomianki.pl

Krzysztof Skarbek - sołtys
ul. 6-go Pułku Piechoty 2, tel. 22 751-11-00, 600-048-587

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Michał Grygielski
  ul. 6-go Pułku Piechoty 3, tel. 602-579-468, e-mail: michalgrygielski@gmail.com 
 • Kamila Kamińska
  ul. 6-go Pułku Piechoty 15, tel. 604-950-200, e-mail: info@kamilakaminska.com
 • Grażyna Wekier
  ul. 6-go Pułku Piechoty 11a, tel. 691-916-735, e-mail: grazyna.wekier@gmail.com
 

Statut Sołectwa Kępa Kiełpińska (pdf)

Obszarem sołectwa Kępa Kiełpińska jest obszar 282,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Polski biegnącą przez tereny rolne od rowu melioracyjnego do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne biegnącą od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej wzdłuż ulic Brzegowa i Armii Poznań do rowu melioracyjnego,
- od południa granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego.
Liczba  ludności: 133 (stan na dzień 31.12.2023)

 

Łomianki Chopina kadencja od 21.02.2019 r.
Rada sołecka e-mail: chopina@poczta.lomianki.pl

Marcin Kwasiborski - sołtys

ul. Paderewskiego 25, tel. 501-100-340, e-mail: soltys.kwasiborski@vp.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Katarzyna Rojecka
  e-mail: kasiaku@gmail.com
 • Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska
  Al. Chopina 26K, tel. 605-099-489, e-mail: agawlewandowska@gmail.com
   

Statut Sołectwa Łomianki Chopina (pdf)

Obszarem sołectwa Łomianki Chopina jest obszar  148,1 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Wiejskiego,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Stare, Łomianki Trylogia i Łomianki Powstańców wzdłuż granicy miasta Łomianki.
Liczba  ludności: 2 678  (stan na dzień 31.12.2023)


Łomianki Dolne kadencja od 21.02.2019 r.
Rada Sołecka e-mail: dolne@poczta.lomianki.pl

Ewa Krzyżowska - sołtys

ul. Łużycka 12A, tel. 668-247-451, e-mail: ewa@bendiks.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Andrzej Mikołajczyk 
  ul. Brzegowa 14, 608-485-640, e-mail: am131@wp.pl
 • Ewa Radowska-Piwiszkis
  ul. Łużycka 9/11, tel. 603-936-323, e-mail: e.radowska-piwiszkis@wp.pl
 • Anna Zwoniarska
  ul. Łużycka 14, tel. 501-189-177, e-mail: k_zwoniarska@interia.pl
   

Statut Sołectwa Łomianki Dolne (pdf)

Obszarem sołectwa Łomianki Dolne jest obszar 422 ha ograniczony:
-od północnego-zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań i dalej granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż ulic: Armii Poznań i Brzegowa oraz przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej do nurtu rzeki Wisła,
- od północnego-wschodu granicą gminy Jabłonna i miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
- od południowego-wschodu granicą osiedla Buraków linią stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej,
-od południa granicą miasta Łomianki wzdłuż drogi gruntowej łączącej ulice: Brukową i Jeziorną, wzdłuż ulicy Jeziornej do jeziora Fabrycznego i dalej granicą sołectwa Łomianki Chopina wzdłuż jeziora Wiejskiego i rowu melioracyjnego 
Liczba  ludności:  740  (stan na dzień 31.12.2023) 

Sadowa kadencja od 21.02.2019 r.
Rada Sołecka e-mail: sadowa@poczta.lomianki.pl


Alicja Siemianowska-Woźniak - sołtys
ul. Jagodowa 25c, tel. 602-734-212, e-mail: asiemian@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • śp.Ewa Grzybek zm.5.01.2023 r
 • Barbara Makowska
  ul. Jagodowa 19, tel. 602-490-283, e-mail: barbara.markowska@op.pl
 • Celina Nowosielska
  ul. Strzelecka 30, tel. 22 751 03 27

Statut Sołectwa Sadowa (pdf)

Obszarem sołectwa Sadowa jest obszar 343,2 ha ograniczony:
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy,
- od zachodu granicą gminy Czosnów od ulicy Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ulicy Środkowej,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż drogi bez nazwy,
-od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulic: Turystycznej i Kolejowej, wzdłuż linii równoległej do ulicy Pięknej i Władcy Pierścieni oraz granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej granicą sołectwa Dziekanów Leśny stanowiącym przedłużenie ulicy Wędkarskiej w Kampinoskim Parku Narodowym  
Liczba  ludności:  944 (stan na dzień 31.12.2023) 

Metadane

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry