BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

ZARZĄDY OSIEDLIBuraków kadencja od 13.02.2019 r.
Zarząd osiedla Buraków e-mail: burakow@poczta.lomianki.pl

Agnieszka Szczurek - przewodnicząca zarządu osiedla 
ul. Przyłuskiego 31, tel. 605-762-422, e-mail: agnieszka.szczurek@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Jerzy Serzysko - z-ca przewodniczącego
  ul. 11-go Listopada 39, tel. 502-556-276, e-mail: serzysko.j@wp.pl
 • Zbigniew Więckowski - sekretarz
  tel. 506-339-768, e-mail: wieckowskizbigniew@gmail.com
 • Adam Matysiak - skarbnik
  ul. 11-go Listopada 53A, tel. 799-147-553

Statut Osiedla Buraków-Wrzosów (pdf)

Obszarem osiedla Buraków jest obszar 231,2 ha ograniczony:
- od północnego-zachodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy  Brukowej oraz granicą sołectwa Łomianki Dolne linią wyznaczoną osią ulicy Brukowej do nurtu rzeki Wisła,
- od zachodu i południa granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki  Wisła oraz ulicami: Parkową, Kolejową i Starej Cegielni,
- od południowego-zachodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Stary Tor. 
Liczba ludności 1 407 (stan na 31.12.2023)

Dąbrowa Leśna kadencja od 13.02.2019 r.
Zarzad osiedla Dąbrowa Leśna e-mail: dabrowalesna@poczta.lomianki.pl


Zbigniew Dziubiński - przewodniczący zarządu osiedla 
ul. Partyzantów 8, tel. 502-600-947, e-mail: dziubinskizbigniew@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Agata Wrześniak - z-ca przewodniczącego
  ul. Kwiatowa 8, tel. 603-081-875 e-mail: awrzesniak@liderhaus.pl
 • Antoni Brożyna - skarbnik
  ul. Grzybowa 42, tel. 790-221-400, e-mail: antobro@gmail.com
 • Ewa Szymczak - sekretarz
  ul. Kwiatowa 5, tel. 516-060-677, e-mail: evva_szymczak@wp.pl

   

Statut Osiedla Dąbrowa Leśna (pdf)

Obszarem osiedla Dąbrowa Leśna jest obszar 235,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Wiślanej
- od północy granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii, równolegle do ulicy Wiślanej i dalej linią wyznaczoną osią ulicy Długiej,
- od wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na przedłużeniu ulicy Brukowej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Kampinoskiej.  
 Stan ludności: 2 649 (na dzień 31.12.2023)

Dąbrowa Rajska - kadencja od 7.03.2019 r.
Zarząd osiedla Dąbrowa Rajska

Piotr Sikorski - przewodniczący zarządu osiedla
tel. 697 940 984, e-mail: piotrsikorski4@o2.pl

Członkowie zarządu:

 • Ewelina Dzierzgowska - skarbnik
  ul. Szpitalna 64, tel. 519-089-289, e-mail: edzierzgowska@onet.pl
 • Dorota Grześkiewicz - sekretarz
  ul. Zachodnia 13, e-mail: dorotagrzeskiewicz@wp.pl
 • Jarosław Kurnicki - z-ca przewodniczącego
  ul. Szpitalna 56, tel. 537-903-903, e-mail: jarekkurnicki@gmail.com

Statut Osiedla Dąbrowa Rajska (pdf)

Obszarem osiedla Dąbrowa Rajska  jest obszar 35,5 ha ograniczony: 
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Zielona i Brzozowa oraz ulic: Wiosenna i Francuska,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Centralne, Łomianki Prochownia i Buraków wzdłuż ulic: Kolejowa i Stary Tor,
- od południowego-wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż ulicy Pancerz,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Leśna linią wyznaczoną osią ulicy Długiej i wzdłuż granic nieruchomości przy ulicach: Wiślana i Magnolii. 
Liczba  ludności: 558 (stan na dzień 31.12.2023)

Dąbrowa Zachodnia kadencja od 14.02.2019 r.
Zarząd osiedla Dąbrowa Zachodnia e-mail: dabrowazachodnia@poczta.lomianki.pl

Bartłomiej Lange - przewodniczący zarządu osiedla 
tel. 603-152-029, e-mail: zarzad.blange@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Aneta Szlupowicz - skarbnik
  ul. Zachodnia 38, tel. 609-094-392, e-mail: venturia@tlen.pl
 • Wojciech Berger - z-ca przewodniczącego
  ul. Irysa 3, tel. 502-192-790, e-mail: mwberger@op.pl
 • Ludwika Gutowska - sekretarz
  ul. Zachodnia 62, tel. 728-738-989, e-mail: ludwika.gutowska@gmail.com

   

Statut Osiedla Dąbrowa Zachodnia (pdf)

Obszarem osiedla Dąbrowa Zachodnia jest obszar 281,6 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Lutza i dalej granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosenna i Francuska oraz ulic: Zielona i Brzozowa i dalej granicą osiedla Dąbrowa Leśna wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii i wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
- z wyłączeniem obszaru osiedla o nazwie Osiedle Równoległa 
Liczba  ludności: 1 662 (stan na dzień 31.12.2023)

Łomianki Baczyńskiego kadencja od 11-02-2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Baczyńskiego e-mail: baczynskiego@poczta.lomianki.pl

Łukasz Kowalski - przewodniczący zarządu osiedla

ul. Baczyńskiego 24/10, tel. 697-391-520, e-mail: lljkowalski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Maciej Piórkowski - z-ca przewodniczącego
  ul. Baczyńskiego 22/14, tel. 512-342-302, e-mail: maciej_piorkowski@o2.pl
 • Alina Skurska  - skarbnik
  ul. Baczyńskiego 7 tel. 691-047-727 e-mail: alina_skurska@wp.pl
 • Mariusz Sołtysiak - sekretarz
  ul. Baczyńskiego 14/20, tel. 513-031-837, e-mail: mariusz.e.soltysiak@gmail.pl
   

Statut Osiedla Łomianki Baczyńskiego (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Baczyńskiego jest obszar 15,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż gruntowej bez nazwy,- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Centralne i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Liczba  ludności: 1 127 (stan na dzień 31.12.2023)

Łomianki Centralne  - kadencja od 4.03.2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Centralne  e-mail:centralne@poczta.lomianki.pl

Arkadiusz Krawczak - przewodnicząca zarządu osiedla 

ul. Malarska 18, tel. 519-183-138, e-mail: arkadiusz.i.krawczak@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Joanna Zych
  ul. Maciejowicka 8/1, tel. 514-980-688
 • Przemysław Zych
  ul. Maciejowicka 8/1, e-mail: przemekzych@poczta.onet.pl, tel: 508-471-842
 • Robert Krawczak
  ul. Malarska 18, tel. 502-063-069, e-mail: treborso@tlen.pl

Statut Osiedla Łomianki Centralne (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Centralne jest obszar 47,3 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
- od północy granicą osiedla Łomianki Stare wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności:  1 274 (stan na dzień 31.12.2023)


Łomianki Górne kadencja od 18.02.2019
Zarząd osiedla Łomianki Górne e-mail: gorne@poczta.lomianki.pl


Iwona Kamińska-Bajek - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Podleśna 13, tel. 515-136-216, e-mail: lomiankigorne@onet.pl; 

Członkowie zarządu:

 • Anna Klaudia Zdyb
  ul. Palmowa 11, tel. 575-720-803, e-mail: klaudia308@interia.pl
 • Dariusz Kniołek
  ul. Baonu Zośka 13, tel. 501-776-637, e-mail: darek.kniolek@gmail.com
 • Marcin Jakub Kolwas
  tel. 606-518-155, e-mail: mjkol@poczta.onet.pl
   

Statut Osiedla Łomianki Górne (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Górne jest obszar 77,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin od ulicy Kolejowej do Warszawskiej,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Powstańców i Łomianki Trylogii wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1 916 (stan na dzień 31.12.2023) 

Łomianki Majowe kadencja od 11.02.2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Majowe e-mail: majowe@poczta.lomianki.pl

Wanda Kuczera - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Przeskok 7A, tel. 514-263-331, e-mail: kuczera.wanda@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Paweł Kuczera - z-ca przewodniczącego
  ul. Przeskok 7A, tel. 505-519-756
 • Bożena Celińska - skarbnik
  ul. Warszawska 65, tel. 514-724-730
 • Patryk Kossakowski - sekretarz
  ul. Warszawska 63a, tel. 517-774-844, e-mail: patrykkossakowski@gmail.pl
   

Statut Osiedla Łomianki Majowe (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Majowe jest obszar 30,9 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Szkolnej, biegnącej między ulicami: Szkolna i Malarska,
- od północy granicą osiedli: Łomianki Pawłowo, Łomianki Baczyńskiego i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Leśna i 22 Września,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 945  (stan na dzień 31.12.2023) 

Łomianki Prochownia kadencja od 14.02.2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Prochownia e-mail: prochownia@poczta.lomianki.pl

Dariusz Dąbrowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Lwowska 18, tel. 603-789-892, e-mail: qcs@poczta.onet.pl

Członkowie zarządu:

 • Piotr Kowalczyk - z-ca przewodniczącego
  ul. Polna 3c
 • Michał Frankowski - sekretarz
  ul. Dębowa 2 tel. 601-313-311, e-mail: alafar@o2.pl
 • Lidia Kisielnicka - skarbnik
  ul. Lwowska 11A, tel. 604-369-442, e-mail: lidia.kisielnicka@6x7.com.pl
   

Statut Osiedla Łomianki Prochownia (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Prochownia jest obszar 56,4 9 ha  ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok oraz granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy,
- od wschodu granicą osiedla Buraków wzdłuż ulicy Brukowej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 620  (stan na dzień 31.12.2023) 

Łomianki Stare kadencja od 15.02.2019
Zarząd osiedla Łomianki Stare e-mail: stare@poczta.lomianki.pl

Jan Umiastowski. - przewodniczący zarządu osiedla

Członkowie zarządu:

 • Mirosława Borzęcka - sekretarz
  ul. Spacerowa 25, tel. 722-020-247, e-mail: mirka.borzecka@poczta.onet.pl
 • Teresa Ostapiuk - skarbnik
  ul. Wiejska 7, tel. 512-557-658
 • Zofia Krajewska - z-ca przewodniczącego
  ul. Gościńcowa 20, tel.784-245-600
   

Statut Osiedla Łomianki Stare (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Stare jest obszar 44,12 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż ulicy Włościańskiej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Górne i Łomianki Centralne wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Liczba  ludności:  1 510  (stan na dzień 31.12.2023) 

Równoległa kadencja od 18.02.2019
Zarząd osiedla Łomianki Równoległa e-mail: rownolegla@poczta.lomianki.pl

Jerzy Jaworski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Równoległa 1/5, tel. 602-405-677, e-mail: jerzyjaworski73@gmail.com

Członkowie zarządu:
 • Joanna Zabłocka-Łudzeń
  ul. Równoległa 1/33, tel. 515-136-757, e-mail: jozablocka@wp.pl
 • Anna Zając
  ul. Równoległa 1/3, tel. 604-444-482, e-mail: anna.zajac1@op.pl
 • Marta Herynowska
  ul. Równoległa 1/50, tel. 504-071-345, e-mail: mm.herynki1@com.pl

Statut Osiedla  Równoległa (pdf)

Osiedle Równoległa obejmuje obszar osiedla spółdzielczego przy ul. Równoległej
Liczba  ludności:  213  (stan na dzień 31.12.2023) 


Łomianki Trylogia  kadencja od 14.03.2019
Zarząd osiedla Łomianki Trylogia e-mail: trylogia@poczta.lomianki.pl

Jan Gołębiowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Rolnicza 93, tel. 601-247-069, e-mail: janekgolab@op.pl

Członkowie zarządu:

 • Magdalena Godlewska-Dudek - sekretarz
  ul. Zagłoby 6, tel. 600-663-585, e-mail: magdalena.godlewska@poczta.onet.pl
 • Michał Bieńko - skarbnik
  ul. Skrzetuskiego 3, tel. 503-822-670, e-mail: m.bienko@wp.pl
 • Henryk Kowalski - z-ca przewodniczacego
  ul. Podbipięty 5, tel. 501-761-508, e-mail: poster117@wp.pl

Statut Osiedla Łomianki Trylogia (pdf)

Obszarem osiedla Łomianki Trylogia jest obszar ograniczony:
- od zachodu granica osiedla Łomianki Powstańców wzdłuż ulicy Jedności Robotniczej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granica osiedla Łomianki Stare wzdłuż osi ulicy Włościańskiej,
- od południa granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej

Liczba  ludności:   827 (stan na dzień 31.12.2023) 


Łomianki Powstańców kadencja od 18-02-2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Powstańców, e-mail: powstancow@poczta.lomianki.pl

Paweł Słupski-Kartaczowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Rolnicza 136e, tel.726-314-722, e-mail: pjf.slupski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Hanna Wacikowska
  ul. A. Pilcha 10, tel. 608-611-732, e-mail: hanna_wacikowska@wp.pl
 • Marek Bogusz
  ul. Armii Poznań 14, tel. 602-771-421, e-mail: boguszgarden@gmail.com
 • Paweł Bogdański
  ul. Warszawska 316, tel. 506-864-645, e-mail: bogdanskipawel0@gmail.com

Statut Osiedla Łomianki Powstańców (pdf)

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
- od zachodu granicą Sołectwa Kiełpin od ulicy Warszawskiej do Cienistej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż osi ulicy Jedności Robotniczej,
- od południa granica osiedla Łomianki Górne wzdłuz osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności: 1 190  (stan na dzień 31.12.2023)


Łomianki Pawłowo kadencja od 12.02.2019 r.
Zarząd osiedla Łomianki Pawłowo e-mail: pawlowo@poczta.lomianki.pl

Jarosław Lewandowski - przewodniczący zarządu osiedla 
ul. Fabryczna 12/23, tel. 502-165-738, e-mail: lewandowski.j6@wp.pl

Członkowie zarządu:

 • Wacław Puk
  ul. Bołtucia 19, tel. 609-044-625, e-mail: wabear.puk@wp.pl

Statut Osiedla Łomianki Pawłowo (pdf)

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Stare i sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż osi ulicy Wiślanej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż Jeziora Fabrycznego i wzdłuż ulicy Jeziornej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od południa granicą osiedli Łomianki Majowe i Łomianki Centralne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności:  1 145 (stan na dzień 31.12.2023) 

Metadane

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 19.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry