BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

2006

Lp.
Data
Temat
Plik PDF
1. 12.04.06-5.06.06 Kontrola prawidłowości wydawania przez urząd decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę
w latach 2004-2006 (I kwartał)
Protokół kontroli RŁP   
2. 5.04.06 Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 2005 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej   
3. 14.04.06 Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej
Opinia RIO_ o wniosku Komisji Rewizyjnej   
4. 14.04.06 Opinia RIO o wykonaniu budżetu 2005
opinia RIO o wykonaniu budżetu 2005   

Wyjaśnienie burmistrza do opini RIO_2005   
5. 20.09.06-27.09.06 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Mieście i Gminie Łomianki w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych RIO
Protokół kontroli UMiG   

Metadane

Data publikacji : 07.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry