BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/kontrola-i-audyt/2012-2005/7613,2007.html
23.04.2024, 12:30

2007

Lp.
Data
Temat
Plik PDF
1. 11.04.07 Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu 2006 r.
Opinia Komisji Rewizyjnej    
2. 29.03.07
12.04.07
Protokół NIK z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej
Protokół kontroli OPS   

Wystąpienie pokontrolne NIK dot. OSP   
3. 29.03.07
17.04.07
Protokół NIK z kontroli UMiG dot. powiązania budżetu Gminy z budżetem państwa w 2006 r.
Protokół kontroli UMiG    

Wystąpienie pokontrolne NIK dot. UMiG   
4. 18.05.07
02.07.07
Protokół NIK z kontroli UMiG dot. stosowania przez Zakład Komunalny w Łomiankach przepisów dot. zamówień publicznych
Protokół kontroli NIK dot. Zakładu Komunalnego   


Wystąpienie pokontrolne NIK dot. ZK   
5. 6.06.07 Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli PIP   

Nakaz kontroli PIP   

Wystąpienie pokontrolne PIP   
6. 12.06.07 Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego
Protokół kontroli KBW dot. rejestru wyborców   
7. 31.08.07 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2007 r.
Opinia RIO za I pólrocze 2007r.   

Metadane

Data publikacji : 17.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony