BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

2009

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
14.IV.2009
Wniosek Komisji Rewizyjnej RM w Łomiankach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2008 r.
wniosek Komisji Rewizyjnej

Lp.
Data
Temat
PlikiPDF
2.
04.XII.2008
24.III.2009
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej UM w Łomiankach za okres od 1.I.2008 do 31.XII.2008 r.

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
09.XI.2009

Protokół kontroli archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Łomianki przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2009 r.

Protokół z kontroli

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
03.XII.2009

Notatka z kontroli rejestru wyborców przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Łomianki

Notatka z kontroli

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
06.XI.2009

Protokół kontroli problemowej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do Państwowego Zasobu Archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach

Metadane

Data publikacji : 28.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry