BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

2010

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
27-29 stycznia 2010 r.

Kontrola realizacji programu "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Łomiankach"

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
27-29 stycznia 2010 r.

Kontrola realizacji programu "Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej"

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
16-17 lutego 2010 r.

Kontrola realizacji programu "Rozbudowa e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji"

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.

2-24

września 

2010 r.

Kontrola realizacji i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w latach 2007-2010, a zwłaszcza realizacje zadań remontowych i inwestycyjnych dotyczących terenów zielonych (parków, lasów) z uwzględnieniem prawidłowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Lp.
Data
Temat
Pliki PDF
1.
27.10 - 3.11.2010 r.

Kontrola realizacji zadań z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Grzybowska

Opcje strony

do góry