BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Kontrola problemowa projektu pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej", zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Temat kontroli: Kontrola problemowa projektu pod nazwą "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej", zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Termina przeprowadzenia kontroli: 18.04.2013

Jednostka kontrolująca: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Informacja o kontroli[obrazek]
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Rafał Rudnik

Wystąpienie pokontrolne[obrazek]
Data wytworzenia informacji: 1.07.2013
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Edyta Sznajder

Metadane

Data publikacji : 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry