BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/kontrola-i-audyt/2013/7621,Kontrola-dotyczaca-przyznawania-przekazywania-i-rozliczania-przez-gminy-dotacji-.html
25.05.2024, 09:29

Kontrola dotycząca przyznawania, przekazywania i rozliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Temat kontroli: Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Termina przeprowadzenia kontroli: 15-22.05.2013 i 11.06-5.07.2013

Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie


Wystąpienie pokontrolne[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 31.07.2013
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Mirosław Hamera

Metadane

Data publikacji : 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony