BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/kontrola-i-audyt/2013/7622,Kontrola-kompleksowej-gospodarki-finansowej-Gminy-Lomianki.html
2023-10-02, 16:50

Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Łomianki

Temat kontroli: Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Łomianki

Termina przeprowadzenia kontroli: 28.05-2.08.2013

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Protokół z kontroli[obrazek]
Osoby odpowiedzialne za wytworzenie informacji: Stanisław Śpica, Aneta Dygus

Wystąpienie pokontrolne[obrazek]
Data wytworzenia informacji: 21.08.2013
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Wojciech Tarnowski

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony