BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/kontrola-i-audyt/2013/7623,Kontrola-pracodawcy.html
15.07.2024, 06:23

Kontrola pracodawcy

Protokół kontroli[obrazek]
Osoby odpowiedzialne za wytworzenie informacji: Anna Kaczmarczyk, Paweł Karnicki

Temat kontroli: Kontrola pracodawcy

Termina przeprowadzenia kontroli: 11, 24.07.2013 i 8-9.08.2013

Jednostka kontrolująca: Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie


Wystąpienie[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Anna Kaczmarczyk

Metadane

Data publikacji : 17.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony