BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/kontrola-i-audyt/2018/7648,Kontrola-okresowa-w-sprawie-trybu-sprawowania-nadzoru-nad-dzialalnoscia-strazy-g.html
13.07.2024, 15:08

Kontrola okresowa w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

Wystąpienie pokontrolne[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Marek Szymański

Metadane

Data publikacji : 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Bieniek
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony