BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Rozliczeń Finsowych Budżetu

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu  prowadzi są następujące ewidencje i rejestry:
 1. Ewidencja podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych.
 2. Ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych.
 3. Ewidencja podatku od środków transportowych dla osób fizycznych.
 4. Ewidencja podatku od środków transportowych dla osób prawnych. Rejestr postanowień
 5. Rejestr wezwań
 6. Rejestr decyzji zmieniających wymiar podatków
 7. Rejestr podatników i wpłat podatku od posiadania psów.
 8. Rejestr wpłat opłaty targowej.
 9. Rejestr rozliczeń i wpłat inkasentów.
 10. Rejestr wpisu hipoteki przymusowej.
 11. Rejestr wystawionych tytułów wykonawczych kierowanych do urzędów skarbowych.
 12. Rejestr decyzji ulg uznaniowych /odrębnie dla osób fizycznych i prawnych oraz w podatkach lokalnych i w podatku od środków transportowych/
  • w podatkach lokalnych,
  • w podatkach stanowiących dochód gminy, a realizowanych przez urząd skarbowy.
 13. Rejestr wydawanych zaświadczeń.
 14. Rejestr korespondencji wychodzącej w podziale na:
  • urzędy skarbowe
  • pozostałe
 15. Rejestr rozliczeń podatków w podziale na:
  • podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
  • podatek od środków transportowych.
 16. Rejestr rozliczeń Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 17. Sprawozdania dotyczące pomocy publicznej.

Powyższe ewidencje i rejestry dostępne są w Referacie Rozliczeń Finansowych,
ul. Warszawska 115, tel. 022 768-63-08, 022 768-63-14

Metadane

Data publikacji : 31.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry