BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/rejestry-i-ewidencje/8168,Referat-Funduszy-Zewnetrznych-i-Dzialalnosci-Gospodarczej.html
21.07.2024, 12:41

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

W Referacie Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 1. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Łomianek
 2. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 3. Rejestr decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 4. Rejestr decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 6. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 7. Rejestr zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
 8. Rejestr zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 9. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie organizacji przyjęć
 10. Rejestr decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 11. Rejestr decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 12. Rejestr decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 13. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
 14. Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na obszarze miasta i gminy
 15. Rejestr centralnej ewidencji emisyjności budynków


Powyższe ewidencje i rejestry dostępne są w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej
ul. Parkowa 2, Buraków, Świetlica Miejska, tel. 022 768-62-10

Metadane

Data publikacji : 31.05.2006
Data modyfikacji : 02.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony