BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Urząd Stanu Cywilnego

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego
 1. Rejestr decyzji dotyczących:
  • skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego /art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dz.U. Nr 9 poz.59 z późn. zm/
  • sprostowania błędu w akcie stanu cywilnego /art.28 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 /
  • uzupełnienia aktu stanu cywilnego /art.36 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 /
  • odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą /art.35 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688
  • transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą /art.73 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688/
  • zmiany imion i nazwisk /ustawa o zmianie imion i nazwisk Dz.U Nr. 59 poz.328 z późn. zm/
 2. Rejestr zapewnień o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
 3. Rejestr zaświadczeń o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa /art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dz.U. Nr 9 poz.59 z późn. zm/
 4. Rejestr zapewnień o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą /art.71 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688/

Wszystkie rejestry zawierają dane podlegające ochronie danych osobowych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm/

Powyższe ewidencje prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Warszawska 115, tel. 022 768-63-22

Metadane

Data publikacji : 31.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry