BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/rejestry-i-ewidencje/8171,Wydzial-Edukacji.html
22.07.2024, 12:10

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji
Wykaz rejestrów

  1. Ewidencja spełniania obowiązku nauki,
  2. Rejestr szkół i placówek niepublicznych miasta i gminy Łomianki.
Rejestr Szkół i Placówek Niepublicznych Gminy Łomianki

 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
(Szczegółowe informacje o żłobku - w szczególności: informacje o podmiocie, który ten żłobek prowadzi, dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu do żłobka, informacje o godzinach pracy instytucji, wysokość opłat, informację, czy żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, jak również informację o liczbie dzieci zapisanych – znajdują się TUTAJ )

Wykaz dziennych opiekunów prowadzony przez Burmistrza Łomianek[obrazek]

(Dane podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, w tym numer telefonu i adres e-mail, miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, liczbę dzieci powierzonych opiece, czas sprawowania opieki i wysokość opłat, znajdują się TUTAJ)


Powyższe ewidencje i rejestry dostępne są w Wydziale Edukacji
ul. Staszica 2, tel. 22 76-86-211

Metadane

Data publikacji : 21.06.2006
Data modyfikacji : 01.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony