BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Zamówień Publicznych

W Referacie Zamówień Publicznych prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

  1. Rejestr udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach
    dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych netto.

  2. Rejestr postępowań o zamówieniach publicznych
  3. Rejestr aneksów do umów zawartych przez Refeat Zamówień Publicznych


Powyższe rejestry dostępne są w Referacie Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 71, tel. 022-888-98-43 , 022 888-98-92

Metadane

Data publikacji : 27.03.2008
Data modyfikacji : 23.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry