BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów:

  1. Rejestr pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie,
  2. Rejestr użytkowników gospodarstw rolnych na terenie gminy,
  3. Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy,
  4. Ewidencja dróg,
  5. Rejestr decyzji dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
  6. Rejestr decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego dla wykonania robót,
  7. Rejestr decyzji w sprawie zezwolenia na wykonanie zjazdu z dogi gminnej,
  8. Rejestr dokumentacji projektowej.

    Powyższe ewidencje i rejestry dostępne są w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
    ul. Warszawska 71, tel. 022 768-62-17, 768-62-08, 768-62-30, 768-62-31

Metadane

Data publikacji : 19.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry