BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Pierwszy zastępca burmistrza

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki

Pierwszy zastępca burmistrza - Aneta Gawin

Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,

• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Do zakresu działania pierwszego zastępcy burmistrza należy w szczególności:
1) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie udzielonych przez burmistrza pełnomocnictw,
2) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
3) zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności,
4) nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy, w tym głównie dotyczących rozwoju gospodarczego,
5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad działalnością inwestycyjną i remontową gminy, działalnością w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ładu przestrzennego, geodezji i gospodarki komunalnej,
6) nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z obszarów przypisanych zakresem działalności oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie,
7) nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu przestrzennego na terenie gminy w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
9) monitorowanie wykonania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu,
10) wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza w zakresie udzielonych upoważnień.

Pierwszemu zastępcy burmistrza podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Inwestycji i Remontów,
2) Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
3) Wydział Gospodarki Komunalnej,
4) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
5) Referat Zamówień Publicznych.

Metadane

Data publikacji : 08.06.2022
Data modyfikacji : 08.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry