BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Drugi zastępca burmistrza

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Drugi zastępca burmistrza - Anna Choma

Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,

• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Do zakresu działania drugiego zastępcy burmistrza należy w szczególności:
1) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie udzielonych przez burmistrza pełnomocnictw,
2) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z burmistrzem, 
3) zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności i nieobecności pierwszego zastępcy burmistrza,
4) nadzorowanie zagadnień ekonomiczno – gospodarczych gminy w zakresie polityki społecznej,
5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli funkcjonalnej nad działalnością gminy w zakresie edukacji, akt stanu cywilnego, kultury, pomocy społecznej i zdrowia,
6) nadzór nad przygotowaniem materiałów sprawozdawczych z działalności społecznej gminy oraz sprawozdań z realizacji budżetu w tym zakresie,
7) nadzorowanie terminowego przygotowania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
8) nadzór nad podlegającymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
9) monitorowanie wykonywania uchwał rady i zarządzeń burmistrza w sprawach objętych zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu, 10) wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza w zakresie udzielonych upoważnień.

Drugiemu zastępcy burmistrza podlegają:
1) Wydział Edukacji,
2) Urząd Stanu Cywilnego,
3) Biuro Rady Miejskiej.

Drugi zastępca burmistrza nadzoruje:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
2) Centrum Kultury w Łomiankach,
3) Bibliotekę Publiczną w Łomiankach,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach,
5) Szkołę Podstawową nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach,
6) Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach,
7) Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach,
8) Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
9) Szkołę Podstawową im. por. A. Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim,
10) Szkołę Podstawową im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej,
11) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
12) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie,
13) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym,
14) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Metadane

Data publikacji : 08.06.2022
Data modyfikacji : 08.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry