BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/wydzialy-i-referaty/12295,Referat-Informatyki.html
15.06.2024, 07:24

Referat Informatyki

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Kierownik: Tomasz Torbus, tel.22 888 98 97

Dni i godziny pracy:

• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

 

Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

 1. wykonywanie technicznej obsługi sieci komputerowej będącej w posiadaniu urzędu,
 2. administrowanie siecią komputerową oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania,
 3. udzielanie pracownikom urzędu pomocy w zakresie obsługi komputera oraz programów działających w urzędzie,
 4. zgłaszanie potrzeb i dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnych akcesoriów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 5. zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego, wykonywanie bieżącej konserwacji i usuwanie awarii,
 6. prowadzenie monitoringu istniejących na rynku oprogramowań dostosowanych do potrzeb urzędu,
 7. zgłaszanie potrzeb i dokonywanie zakupu niezbędnych programów komputerowych,
 8. prowadzenie rejestru stosowanych w urzędzie oprogramowań i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, w tym terminu licencji,
 9. prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk w sprzęt komputerowy i bieżące jej aktualizowanie,
 10.  codzienne archiwizowanie bazy danych i plików oraz cykliczne archiwizowanie systemu,
 11.  wykonywanie czynności administratora systemu informatycznego, w tym zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
 12.  udzielanie pomocy w obsłudze technicznej Biuletynu Informacji Publicznej
  i wprowadzania danych do BIP i na stronę www.lomianki.pl oraz  portale społecznościowe,
 13.  tworzenie i uaktualnianie adresów mailowych pracowników urzędu,
 14.  przyznawanie uprawnień dostępu do programów informatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa i uzgodnieniami z kierownictwem urzędu,
 15.  obsługa informatyczna konferencji, sesji, uroczystości,
 16.  rozwijanie i tworzenie nowych aplikacji według zatwierdzonych potrzeb komórek organizacyjnych urzędu,
 17.  stworzenie i rozwijanie strategii informatyzacji i wizji zastosowań IT w urzędzie,
 18.  konsultacje w zakresie możliwości wykorzystania IT dla potrzeb komórek organizacyjnych urzędu,
 19.  prowadzenie spraw z zakresu kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracowników urzędu,
 20.  prowadzenie spraw z zakresu realizacji programów z dziedziny informatyzacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
 21.  wskazywanie kierunków rozwoju cyfrowego urzędu i jednostek organizacyjnych,
 22.  rozwój koncepcji gminnych sieci światłowodowych,
 23.  rozwój systemu monitoringu wizyjnego i multimedialnego centrum zarządzania danymi,
 24.  rozwój koncepcji i wdrażania rozwiązań smart city i nowoczesnych technologii.

 

Metadane

Data publikacji : 03.10.2022
Data modyfikacji : 06.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony