BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Rzecznik Prasowy

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Rzecznik Prasowy - Karolina Jakobsche
email: karolina.jakobsche@poczta.lomianki.pl

Dni i godziny pracy:

 • poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
 • wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Do zadań Rzecznika Prasowego należy w szczególności:

 1. realizacja polityki informacyjnej gminy,
 2. reprezentowanie burmistrza w środkach masowego przekazu, na wydarzeniach, uroczystościach oraz spotkaniach przez niego wskazanych,
 3. przekazywanie mediom bieżących informacji o działalności gminy, w tym urzędu
  i władz gminy,
 4. udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne,
 5. przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu odpowiedzi na zapytania prasowe, telewizyjne i radiowe, przygotowywanie projektów sprostowań, komunikatów i ogłoszeń,
 6. monitoring mediów i analiza zawartych w nich informacji dotyczących funkcjonowania gminy oraz przekazywanie ich burmistrzowi,
 7. przygotowywanie materiałów z zakresu realizowanych zadań do publikowania w biuletynie informacyjnym, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w innych mediach,
 8. pomoc w przygotowywaniu wystąpień publicznych burmistrza,
 9. organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych burmistrza, a także spotkań burmistrza
  z mieszkańcami i innymi podmiotami,
 10. badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,
 11. prowadzenie profili na oficjalnych kontach społecznościowych urzędu – You Tube, Facebook, Instagram.

Metadane

Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 19.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry