BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/wydzialy-i-referaty/380,Stanowisko-ds-BHP.html
15.06.2024, 06:16

Stanowisko ds. BHP

 

Stanowisko ds. BHP

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. BHP należy w szczególności:
 

 1.kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie
    i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 2.dokonywanie systematycznych ocen zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy
    oraz sporządzanie wniosków w tym zakresie,
 3.podejmowanie działań zmierzających do usuwania zagrożeń na stanowiskach pracy,
 4.sporządzanie i przedstawianie burmistrzowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
    i higieny pracy,
 5.przeprowadzanie szkolenia z zakresu BHP dla nowozatrudnionych pracowników urzędu,
 6.organizowanie szkoleń okresowych z zakresu BHP dla pracowników urzędu,
 7.udział w opracowywaniu planów rozwoju i modernizacji urzędu w zakresie poprawy
    stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8.sporządzanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w użytkowanych
    i nowo pozyskiwanych pomieszczeniach urzędu oraz zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 9.udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
    i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
10.udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
    oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,
    a także kontrola realizacji wniosków,
11.prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy,
     stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników pomiarów
     czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2014
Data modyfikacji : 31.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Grzybowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony