BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydział Geodezji

 
WYDZIAŁ GEODEZJI
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
Naczelnik: 
 

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
1.W zakresie geodezji:

1)prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
2)prowadzenia spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz ustalaniem nazw miejscowości,
3)nadawanie numeracji porządkowej budynków, 
4)wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
5)ustalanie potrzeb i zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
6)udział w weryfikacji deklaracji i informacji podatkowych oraz wykazów nieruchomości osób prawnych i fizycznych w oparciu o zapisy w ewidencji gruntów.

2.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości,
2) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
3) nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości,
4) regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym podejmowanie działań w celu komunalizacji mienia,
5) wykonywanie czynności związanych z zamianą gruntów,
6) przygotowywanie propozycji udzielania bonifikat od opłat rocznych,
7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
8) prowadzenie spraw  związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotami nieruchomości, 
9) wykonywanie czynności związanych z wydzierżawianiem terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat,
10) dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości,
11) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym 
w trwały zarząd oraz opracowywanie umów o przekazanie nieruchomości,
12) ustalanie propozycji cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
13) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów,
14)prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości, w tym:
a) sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
b) zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
c) prowadzenie ewidencji składników gminnego zasobu nieruchomości,
d) sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
e) sporządzanie trzyletnich planów wykorzystania zasobów.

15)prowadzenie spraw z zakresu:
a) wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania gruntów stanowiących własność gminy,
b) podziałów oraz ustalanie odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów wydzielonych w ramach tych podziałów pod drogi gminne,
c) wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne,
d) bezumownego korzystania z gruntu oraz wydania nieruchomości.
 

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry