BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Zamówien Publicznych

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71, ul. Warszawska 71 05-092 Łomianki

Kierownik - Ewa Widawska
tel. 22 888 9843

Dni i godziny pracy:
• poniedziałek w godz. 10.00-18.00,
• wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
codziennie w godzinach pracy urzędu

 
Do zakresu działania Referatu Zamówień Publicznych należy w szczególności:
 1. opracowanie Planu Zamówień Publicznych na dany rok budżetowy na podstawie planów złożonych przez komórki organizacyjne i (za zgodą burmistrza) jednostki organizacyjne,
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 3. opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym trybu postępowania,
 4. przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowień umowy, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych urzędu wnioskujących i realizujących planowane zamówienie,
 5. opracowywanie i obsługa przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
 6. zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia,
 7. udostępnianie dokumentacji o zamówieniach publicznych Wykonawcom,
 8. przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień do wykonawców i Urzędu zamówień Publicznych,
 9. dokumentowanie przebiegu postępowań o zamówienie publiczne,
 10. kontrola przestrzegania procedur zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa zamówień publicznych,
 11. przygotowanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie zamówień publicznych,
 12. opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w urzędzie, w tym analiza stosowanych procedur i wnioskowanie o wprowadzanie odpowiednich zmian,
 13. opracowywanie dodatkowych wzorów dokumentów w zakresie nie uregulowanym przepisami Prawa zamówień publicznych, których zastosowanie usprawni przebieg postępowań o zamówienie publiczne i udzielanie zamówień,
 14. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w tym przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych,
 15. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych przez urząd,
 16. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 09.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry