BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory Prezydenckie 2020

POSTANOWIENIE NR 1612/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1614/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1611/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Łomianki

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 1241/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1241/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1239/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1238/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 1237/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Łomianki

***********************************************************************

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że uległy zmianie siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 3, 12.

  • Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 znajduje się w Świetlicy Miejskiej, przy ul. Parkowej 2.
  • Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. Partyzantów 31 – wejście od filii Biblioteki Publicznej.
  • Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. Partyzantów 31.
  • Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 znajduje się w Przedszkolu Samorządowym, przy ul. Akinsa 8.

***********************************************************************

Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego

1) Wyborca może najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną: w przypadku głosowania w kraju - do Urzędu Miejskiego w Łomiankach pok. 5C 

2) Wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. 

3)  Wyborca może wrzucić kopertę zwrotną do nadawczych skrzynek Poczty Polskiej znajdujących się na terenie gminy przy: 

  • ul. Warszawskiej 402, 
  • ul. Warszawskiej 258, 
  • ul. Kwiatowej 12, 
  • ul. Armii Poznań 9, 
  • ul. Marii Konopnickiej 65 (przy Szpitalu w Dziekanowie Leśnym)

***********************************************************************

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Łomianki dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, rozpoczynają pracę w pełnym składzie osobowym
o godzinie 600 celem wykonania czynności związanych z przygotowaniem głosowania.

Lokale Obwodowych Komisji  Wyborczych  czynne będą w  godzinach 700 - 2100.

***********************************************************************

Liczenie kart przez obwodowe komisje wyborcze odbędzie się 27 CZERWCA 2020 R. o godz. 9.00 w siedzibach obwodowych komisji wyborczych

***********************************************************************

Wykaz telefonów kontaktowych w trakcie wyborów 28 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
 

UCHWAŁA NR 131/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

UCHWAŁA NR 190/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Data udostępienia dokumentu: 24.06.2020 roku
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy w Warszawie III Joanna Oliwa

POSTANOWIENIE NR 492/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 490/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 489/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 488/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 487/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Łomianki

UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

KODEKS WYBORCZY (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejtekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym Warszawa, czerwiec 2020 

Szkolenie dla komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP 

 

POSTANOWIENIE NR Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Data udostępienia dokumentu: 17.06.2020 roku
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy w Warszawie III Joanna Oliwa

 

POSTANOWIENIE NR 224/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 15 czerwca 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Data udostępnienia dokumentu:16 czerwca 2020 roku
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy w Warszawie III Joanna Oliwa

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Łomianek z dnia 10 czerwca 2020 roku 
Data udostępnienia dokumentu:10 czerwca 2020 roku

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych; Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Łomianki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Data udostępnienia dokumentu:10 czerwca 2020 roku

 

USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu: Elżbieta  Witek
Data wytworzenia dokumentu: 3.06.2020

Pismo B.530.1.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku o przekazanie danych do spisu wyborców.
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2020

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak 
Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2020

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia14 kwietnia 2020 r. 


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Komisarz Wyborczy w Warszawie III Joanna Oliwa
Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2020

 

Informacja
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2020

Komunikat obwieszczenia

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Andrzej Porawski
Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2020

WAO.502.3.2020 - Pismo do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Data wytworzenia dokumentu: 25.03.2020

 

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) 

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Ewa Witek

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2020

Zgłoszenie do obwodowych komisji wyborczych

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Ewa Witek
Data wytworzenia dokumentu: 05.02.2020

Metadane

Data publikacji : 04.03.2020
Data modyfikacji : 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Oliwa
Osoba udostępniająca informację:
Artur Osiak
Osoba modyfikująca informację:
Artur Osiak

Opcje strony

do góry