BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Referendum 2012

Postanowienie Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie trybu i zasad powołania Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego

Załącznik do informacji - Wniosek o sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa do głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym

Terminy czynności dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w referendum

Formularz zgłoszenia - Gminna Komisja ds. Referendum

Formularz zgłoszenia - Obwodowa Komisja ds. Referendum

Postanowienie w sprawie wzoru karty i nakładki Łomianki

Załącznik nr 1 i 2 - wzór karty i nakładki


Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2012 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 czerwca 2012 roku

Uzupełnienie do obwieszczenia Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2012 r. z powodu oczywistej pomyłki technicznej podaną do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 czerwca 2012 roku.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. o składzie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Postanowienie Nr 6/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI DS. REFERENDUM W ŁOMIANKACH POWOŁANA POSTANOWIENIEM NR 6/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE Z DNIA 30 MAJA 2012 R., MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMIANKACH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 115, W SALI NR 5.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. o składach obwodowych komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Postanowienie Nr 7/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Informacja o wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Osobowy skład obwodowych komisji ds. referendum (doc.)


INFORMACJA REFERENDALNA O LOKALACH


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Łomiankach - postanowienie_nr 9

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Łomiankach - postanowienie_nr 10

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 10 w Łomiankach - postanowienie nr 11

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach - postanowienie nr 12

Metadane

Data publikacji : 10.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry