BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/wybory/referenda/9746,Referendum-Ogolnokrajowe-2015.html
13.04.2024, 12:27

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Zarządzenie Nr RKA.0050.137.2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr RKA.0050.123.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA o otwarciu lokali
Zarządzenie Nr RKA.0050.130.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku [obrazek]

Informacja o liczeniu kart do głosowania - spotkanie

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców

Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.123.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i telewizji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu głosowania w referendum)[obrazek]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RKA.0050.123.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [obrazek]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane ukonstytuowanie oraz szkolenie obwodowych komisji do spraw Referendum odbędzie się 24 sierpnia o godz. 17.00 w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 27 lipca 2015 o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca formy składania wniosków dopisanie do spisu wyborców [obrazek]
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych [obrazek]
Informacja o warunkach udziału w obwodach głosowania utworzonych w kraju [obrazek]
USTAWA O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM [obrazek]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 17.06.2015 [obrazek]

Metadane

Data publikacji : 30.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony