BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory Samorządowe 2014

Uchwała Nr 46 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 45 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 44 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwia Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 28.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 43 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej [obrazek]


Uchwała Nr 42 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenie druku kart i harmonogramu wydruku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Łomianek [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwia Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 25.11.2014
Data udostępnienia informacji: 26.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Łomianek[obrazek]Uchwała Nr 41 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach w okresie 24.11.2014-30.11.2014 [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwoa Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 24.11.2014
Data udostępnienia informacji: 25.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 39 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Aleksandra Czyżewska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2014
Data udostępnienia informacji: 25.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DWW 7202-24B/14 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 21.11.2014
Data udostępnienia informacji: 24.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybory do Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół z wyborów[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 24.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
W ZWIĄZKU Z DRUGĄ TURĄ WYBORÓW NA BURMISTRZA ŁOMIANEK LICZENIE KART PRZEZ OBWODWE KOMISJE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ 28 LISTOPADA 2014 R. O GODZ. 17.00 W AULI INTEGRACYJNEGO CENTRUM DYDAKTYCZNO SPORTOWEGO, PRZY UL. STASZICA 2 W ŁOMIANKACH[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 19.11.2014
Data udostępnienia informacji: 19.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 38 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]


Uchwała nr 37 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Łomianek w dniu 30 listopada 2014 r. [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 19.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 36 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2014
Data udostępnienia informacji: 18.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 35 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2014
Data udostępnienia informacji: 14.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 12.11.2014
Data udostępnienia informacji: 13.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LICZENIE KART - INFORMACJA [obrazek]

Data wytworzenia informacji: 10.11.2014
Data udostępnienia informacji: 10.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składy i stanowiska Obwodowych Komisji Wyborczych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 05.11.2014
Data udostępnienia informacji: 06.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z 30 października 2014 roku w sprawie sprostowania uchwały nr 27 z 24 października 2014 roku[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zmian godziny dyżurów[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łomiankach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łomianek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów list kandydatów[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 24.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o ulicach wchodzących w skład okręgów wyborczych z dnia 23 października 2014 roku[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 23.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja miejskiej komisji wyborczej w Łomiankach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie losowania członków komisji obwodowych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 22.10.2014
Data udostępnienia informacji: 22.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 17 października 2014 r.a 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.  (w godzinach urzędowania, tj. do godz. 16.00)

Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia kandydatów przez komitety wyborcze na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Sekretarz Beata Duch-Kosiorek
( Sekretariat - pok. nr 13) lub pracownicy Biura Rady Miejskiej (pok. nr 3)

Data wytworzenia informacji: 15.10.2014
Data udostępnienia informacji: 15.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXIX/ 231/ 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Jan Grądzki
Data wytworzenia informacji: 24.01.2013
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pismo nr TOTCIA.042-58978/KG/2014 - Orange Polska [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Michał Minda
Data wytworzenia informacji: 30.09.2014
Data udostępnienia informacji: 14.10.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych,wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  [obrazek]
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Stefan J. Jaworski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2014
Data udostępnienia informacji: 7.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 29.09.2014
Data udostępnienia informacji: 2.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RAG.0050.121.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2014
Data udostępnienia informacji: 1.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 września 2014 roku o składzie osobowym i siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie dyżurów członków Komisji od dnia 29 września 2014 r. do dnia 7 października 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jan Wawrowski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2014
Data udostępnienia informacji: 1.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

tel. 22 76 86 311, 22 76 86 313

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Skalska
Data udostępnienia informacji: 26.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o pierwszym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2014
Data udostępnienia informacji: 22.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 19.09.2014
Data udostępnienia informacji: 22.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o ukonstytuowaniu Miejskiej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Data udostępnienia informacji: 18.09.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Adam Struzik
Data wytworzenia informacji: 1.09.2014
Data udostępnienia informacji: 8.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jan Żychliński
Data wytworzenia informacji: 3.09.2014
Data udostępnienia informacji: 8.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 5.09.2014
Data udostępnienia informacji: 5.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustawowe terminy czynności wyborczych[obrazek]

Data udostępnienia informacji: 29.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 22.08.2014
Data udostępnienia informacji: 25.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu[obrazek]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym [obrazek]
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego[obrazek]
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego[obrazek]
Załącznik nr 8 - Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców ...[obrazek]
Załącznik nr 9 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata na ... w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady ..., zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego[obrazek]
Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polskim[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady..., zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o złożeniu  oświadczenia lustracyjnego[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jacek Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 7.03.2014
Data udostępnienia informacji: 6.06.2014


Osoba odpowiedzialna za udostępnieni informacji: Agnieszka Grzybowska

Metadane

Data publikacji : 06.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry