BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/wybory/samorzad/9817,Wybory-Samorzadowe-2018.html
2024-02-29, 19:04

Wybory Samorządowe 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWW-773-6/18 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego[obrazek]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA WS. OTWARCIA LOKALI PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA WS. LICZENIA KART PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Składy Komisji ds. przeprowadzenia głosowania[obrazek]

Składy Komisji ds. ustalenia wyników[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.[obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z 2 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku [obrazek]


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z 1 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Łomianek zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA PIERWSZE POSIEDZENIE, obwodowe komisje [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [obrazek]

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [obrazek]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 września 2018 r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Łomianek z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania [obrazek]
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 17 września 2018 r. [obrazek]
Dyżury miejskiej komisji wyborczej w Łomiankach [obrazek]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr RKA.0050.142.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach

Informacja, obwodowe komisje

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [obrazek]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. [obrazek]

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie [obrazek]

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [obrazek]

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [obrazek]
-------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Burmistrza Łomianek z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach [obrazek]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [obrazek]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy [obrazek]
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 19.02.2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych [obrazek]

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego W Warszawie z 22.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości  Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych [obrazek]
 
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego [obrazek]

Metadane

Data publikacji : 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony