BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory do Sejmu i Senatu 2023


Mężowie zaufania Diety -warunki przyznania 
Wniosek o wypłatę diety dla mężów zaufania 


Zarządzenie Nr WAO.0050.252.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr WAO.0050.210.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach 


Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Łomianki dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., rozpoczynają pracę w pełnym składzie osobowym o godzinie 6.00, celem wykonania czynności związanych z przygotowaniem głosowania.

Lokale Obwodowych Komisji  Wyborczych  czynne będą w  godzinach 7.00 – 21.00.


Liczenie kart przez obwodowe komisje wyborcze odbędzie się 14 października 2023 r. w siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w następujących godzinach:

OKW nr 1 – godz. 9.00

OKW nr 2 – godz. 9.30

OKW nr 3 – godz. 9.45

OKW nr 4 – godz. 10.15

OKW nr 5 – godz. 11.00

OKW nr 6 – godz. 10.30

OKW nr 7 – godz. 11.00

OKW nr 8 – godz. 11.15

OKW nr 9 – godz. 10.45

OKW nr 10 – godz. 11.00

OKW nr 11 – godz. 10.00

OKW nr 12 – godz. 9.30

OKW nr 13 – godz. 9.00


Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego

  1. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze od wyborcy zamkniętą kopertę zwrotną na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej:

1) 15 października 2023 r., jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;

2) 12 października 2023 r. w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;

3) 11 października 2023 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

  1. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

W Wyborach Parlamentarnych 2023 r. zmianie uległy siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, 2, 3, 12,13.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 znajduje się w Świetlicy Miejskiej, przy ul. Parkowej 2.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. Partyzantów 31 – wejście od filii Biblioteki Publicznej.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. Partyzantów 31.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 znajduje się w Przedszkolu Samorządowym, przy ul. Akinsa 8.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 znajduje się w Szkole Podstawowej, przy ul. Strzeleckiej 32

 


Wykaz telefonów kontaktowych w trakcie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie NR 772/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie ŁomiankiPostanowienie

Postanowienie NR 773/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Łomianki

Informacja dla osób chcących skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Informacja w sprawie sposobu glosowania w referendum
Informacja w sprawie sposobu głosowania w wyborach do sejmu i senatu

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Skład Komisji Wyborczych

Informacja dotycząca materiałów wyborczych umieszczanych na terenie Gminy Łomianki


POSTANOWIENIE NR 345/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łomianki

POSTANOWIENIE NR 346/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie zgłoszenia przez pełnomocników dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 

Zarządzenie Wyborów 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Głosowanie przez pełnomocnika:

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju
Obwieszczenie o okręgach wyborczych II
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych formularz
Informacja o bezpłatnym transporcie

Zarządzenie Nr WAO.0050.210.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych - bezpłatny transport do i z lokalu wyborczego (wyborca)

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych - bezpłatny transport do i z lokalu wyborczego (opiekun wyborcy)

Metadane

Data publikacji : 17.08.2023
Data modyfikacji : 18.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mikołaj Bolmowski
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry