BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz


AW - Audytor Wewnętrzny
B - Burmistrz
IZB -Pierwszy Zastępca Burmistrza Łomianek
IIZB - Drugi Zastępca Burmistrza Łomianek
BHP - Stanowisko ds. BHP
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
BRM - Biuro Rady Miejskiej,
CK - Centrum Kultury
Dz. U. - Dziennik Ustaw
ICDS - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe
IN - Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych
IOD - Inspektor ochrony danych
KMŁ - Komunikacja Miejska Łomianki
KBW - Krajowe Biuro Wyborcze
MP - Monitor Polski
NIK - Najwyższa Izba Kontroli
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
RFD - Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej
RI - Referat Informatyki
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
RKA - Referat Kadr
RM - Rada Miejska,
ROŚ - Referat Ochrodny Środowiska i Rolnictwa
RKW - Referat Kontroli Wewnętrznej RKW
RZP - Referat Zamówień Publicznych
- Sekretarz
SK - Skarbnik
SM - Straż Miejska
UE - Unia Europejska
UM - Urząd Miejski
USC - Urząd Stanu Cywilnego
WAO - Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
WE - Wydział Edukacji
WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej
WGG - Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
WIR - Wydział Inwestycji i Remontów
WPO - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WRF - Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
WKS - Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
ZWiK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o

Metadane

Data publikacji : 18.06.2007
Data modyfikacji : 19.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry