BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Prowadzone procedury planistyczne

 

lp. Nazwa planu Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP/STUDIUM Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP/STUDIUM Obwieszczenie o wyłożeniu do MPZP/STUDIUM  Uchwała kończąca procedurę

Inne inf.

0. zmiana STUDIUM 2021 XXXV/309/2021
25.02.2021
 Obwieszczenie z dnia 06.04.2021 r.

Obwieszczenie z dnia 05.03.2024 r.

Obwieszczenie z dnia 19.03.2024 r.

   
1. MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia
i Dąbrowa Leśna - etap III

V/41/2015
12.03.2015

XXIX/343/2017
14.06.2017 - zmiana etapy

 Obwieszczenie z dnia 29.05.2015 r. Obwieszczenie z dnia 30.05.2022 r. Uchwała Nr LXIV/497/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r.  
2. MPZP "Pancerz i Centrum Handlowe Auchan" XL/473/2018
8.03.2018
Obwieszczenie z dnia 19.03.2018

2021 wyłożenie I
2022 wyłożenie II

2022 wyłożenie III
2023 wyłożenie IV

   
3. MPZP  „Sierakowska Południe” - etap II

V/47/2015
12.03.2015

XXXIX/454/2018
25.01.2018 - zmiana etapy

Obwieszczenie z dnia 10.07.2015 r.

 

Obwieszczenie z dnia 04.08.2022 r. Uchwała Nr LXVII/511/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2022 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” – etap II
 
4. MPZP "Kasztanowa" XVI/200/2016
21.04.2016
Obwieszczenie z dnia 13.05.2016 r. Obwieszczenie z dnia 25.07.2017 r.    
5. MPZP obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej XXVI/230/2020
14.07.2020
Obwieszczenie z dnia 01.09.2020 r. Obwieszczenie z dnia 05.05.2022 r. Uchwała Nr LXIV/498/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 września 2022 r.  
6. MPZP „Dziekanów Nowy Północny-Zachód” XXXV/308/2021
25.02.2021
Obwieszczenie z dnia 06.04.2021 r.      
7. MPZP "Sadowa Południe" XLII/360/2021
26.08.2021
Obwieszczenie z dnia 05.10.2021 r.      
8. MPZP "Staszica Konarskiego" XLII/359/2021
26.08.2021
Obwieszczenie z dnia 05.10.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
  Obwieszczenie z dnia 03.10.2022 r. dot. SOOŚ
9. MPZP obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb
ew. 143205_4.0005
XLIV/367/2021
30.09.2021
Obwieszczenie z dnia 05.10.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
  Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 r.
dot. SOOŚ 
10. MPZP obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części
sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina
XLIV/368/2021
30.09.2021
Obwieszczenie z dnia 05.10.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
  Obwieszczenie z dnia 24.08.2022 r.
dot. SOOŚ
11. MPZP  „Zachodnia-Krokusa” część I XLVI/384/2021
28.10.2021
Obwieszczenie z dnia 04.11.2021 r.    

Obwieszczenie z dnia 03.10.2022 r. dot. SOOŚ

Konsultacje społeczne XI.2022 - raport z konsultacji

12. MPZP  „Zachodnia-Krokusa” część II XLVI/385/2021
28.10.2021
Obwieszczenie z dnia 04.11.2021 r.    

Obwieszczenie z dnia 01.02.2023 r. dot. SOOŚ

Konsultacje społeczne XI.2022 - raport z konsultacji

13. MPZP „Podróżna”  XLVI/383/2021
28.10.2021
Obwieszczenie z dnia 04.11.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
   
14. MPZP obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb
ew. nr 143205_5.0005
XLVI/381/2021
28.10.2021
Obwieszczenie z dnia 04.11.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
 

Owieszczenie z dnia 24.08.2022 r.
dot. SOOŚ

15. MPZP obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach
oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach
XLVI/382/2021
28.10.2021
Obwieszczenie z dnia 04.11.2021 r. Obwieszczenie z 
dnia 03.01.2024
  Obwieszczenie z dnia 24.08.2022 r.
dot. SOOŚ
16. MPZP "Kiełpin Południe" XLVII/396/2021 
25.11.2021
Obwieszczenie z dnia 03.12.2021 r.      
17. zmiana MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej L/413/2021 
21.12.2021
Obwieszczenie z dnia 28.12.2021 r. Obwieszczenie z dnia 04.05.2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/594/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 września 2023 roku

 
18. zmiana MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A L/414/2021 
21.12.2021
Obwieszczenie z dnia 28.12.2021 r. Obwieszczenie z dnia 04.05.2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/595/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 września 2023 roku

 
19. zmiana MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I L/416/2021 
21.12.2021
Obwieszczenie z dnia 28.12.2021 r. Obwieszczenie z dnia 04.05.2023 r.

Uchwała Nr LXXXIV/593/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 września 2023 roku

 
20. MPZP obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym LIII/429/2022
24.02.2022
Obwieszczenie z dnia 08.03.2022    

Konsultacje społeczne - ogłoszenie o wynikach konsultacji

Konsultacje społeczne - uzupełnienie ogłoszenia o wynikach konsultacji

21. MPZP "Kiełpin Zachód" LIII/430/2022
24.02.2022
Obwieszczenie z dnia 08.03.2022    

Konsultacje społeczne - ogłoszenie o wynikach konsultacji

Konsultacje społeczne - uzupełnienie ogłoszenia o wynikach konsultacji

22. MPZP obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa
Polskiego
LIII/431/2022
24.02.2022
Obwieszczenie z dnia 08.03.2022

 

 

Konsultacje społeczne - ogłoszenie o wynikach konsultacji

Konsultacje społeczne - uzupełnienie ogłoszenia o wynikach konsultacji

23. MPZP obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej - obręb ew. nr 143205_4.0023

LXXI/525/2023
26.01.2023

Obwieszczenie z dnia 06.03.2023

 

Obwieszczenie z dnia 03.04.2024   

Obwieszczenie z dnia 4.09.2023 r. dot. SOOŚ

24.

MPZP "Południowy Dziekanów Polski"

LXXXII/577/2023

03.08.2023

Obwieszczenie z dnia 4 września 2023 r.

     
25. MPZP "Szpitalna - Wiejska"

XCIV/651/2024
29.02.2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
26. MPZP „Brzegowa - Szkoła”

XCIV/652/2024
29.02.2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
27. MPZP „Wiślana – róg Brzegowej”

XCIV/653/2024
29.02.2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
28. MPZP „Jaśminowa”

XCIV/654/2024
29.02.2024


 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
29.

MPZP
ul. Asfaltowej

XCV/661/2024
21 .03. 2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
30. MPZP
ul. Baśniowej

XCV/662/2024 
21.03.2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      
31. MPZP drogi między ul. Wąską a ul. Borzobohatego

XCV/663/2024 
21.03.2024

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2024r.      

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2022
Data modyfikacji : 10.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry