BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Aktualności

 

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA MPZP oraz STUDIUM

 

Uchwała Nr XLII/360/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”)

Uchwała Nr XLII/359/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”)

Uchwała Nr XXXVIII/319/2021
(w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/288/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze)

Uchwała Nr XXXVIII/318/2021
(w sprawie odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina jednostka A”)

UCHWAŁA Nr XXXV/309/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki)

UCHWAŁA Nr XXXV/308/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Nowy Północny-Zachód”)

UCHWAŁA Nr XXVI/230/2020
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej)

UCHWAŁA Nr XXXII/288/2020
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze)

UCHWAŁA NR XL/473/2018  
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp  "Pancerz i Centrum Handlowe Auchan")

UCHWAŁA NR XLIV/367/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005)

UCHWAŁA NR XLIV/368/2021
(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina)

 


OBWIESZCZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Nowy Północny-Zachód”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

 


OBWIESZCZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

 

Obwieszczenie z dnia 6.04.2021


WYŁOŻENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap IIETAPOWE UCHWALANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH


UCHWAŁA NR XXXIX/455/2018 
(miejscowy plan obszaru  północnej części sołectwa Dziekanów Nowy)

UCHWAŁA NR XXXIX/454/2018 

(miejscowy plan "Sierakowska Południe")

UCHWAŁA NR XXIX/343/2017 

(miejscowy plan obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna)

UCHWAŁA NR XXIX/342/2017 

(miejscowy plan obszaru osiedla Dąbrowa Leśna)

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.01.2020
Data modyfikacji : 05.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry