BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP/Studium

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP „Szpitalna – Wiejska”, MPZP „Brzegowa - Szkoła”, MPZP „Wiślana – róg Brzegowej”, MPZP „Jaśminowa”, MPZP ul. Asfaltowej, MPZP ul. Baśniowej, MPZP drogi między ul. Wąską a ul. Borzobohatego

Obwieszczenie WGG.6721.21.1.2023 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy Dziekanów Polski”.

Obwieszczenie WGG.6721.20.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej – obręb ew. nr 143205_4.0023.

Obwieszczenie WGG.6721.20.1.2023 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 w Dąbrowie Leśnej - obręb ew. nr 143205_4.0023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym, przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód”, przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Kiełpińskiej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Nowy Północny-Zachód”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.03.2022
Data modyfikacji : 21.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Markowska

Opcje strony

do góry